Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Heinrich Rickert    
Kľúčom k hľadaniu hodnôt sú historické osobnosti ako vzory.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk