Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Alkmaión z Krotónu alebo Alkmaion z Krotónu (* 6. storočie pred Kr. – † 5. storočie pred Kr.) bol grécky filozof, lekár, žiak Pytagorov. Pytagorovskú predstavu harmónie sveta preniesol na ľudský organizmus. Za ustredný orgán duševnej činnosti považoval mozog. Ako prvý urobil pitvu človeka.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkmai%C3%B3n_z_Krot%C3%B3nu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk