Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Hegel vo svojej Fenomenológii ducha (1807) kritizoval tradičnú empirickú epistemológiu za jej predpoklad, že aspoň časť zmyslového obsahu skúsenosti je jednoducho „daná“ mysli a je priamo vnímaná taká, aká je, bez sprostredkovania pojmami. Podľa Hegela neexistuje nič také ako priame vnímanie alebo nesprostredkované poznanie. (ad Georg Wilhelm Friedrich Hegel ,empirizmus)
O


Zdroj: https://www.britannica.com/topic/epistemology/G-W-F-Hegel
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk