Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Fašizmus je druh modernej politiky, ktorý sa usiluje o totálnu revolúciu politickej a sociálnej kultúry konkrétneho národného alebo etnického spoločenstva. Hoci je extrémne rôznorodý pokiaľ ide o konkrétnu ideológiu jeho mnohých permutácií, jeho sociálnu podporu, formu organizácie, ktorú prijme ako antisystémové hnutie, a typ politického systému, režimu alebo domova, ktorý chce vytvoriť, generický fašizmus čerpá svoju vnútornú súdržnosť a citovú hnaciu silu z hlavného mýtu, že po období vnímanej dekadencie a degenerácie bude bezprostredne alebo nakoniec nasledovať obdobie znovuzrodenia a omladenia v postliberálnom novom poriadku.(ad fašizmus)
O


Zdroj: definícia fašizmu historika a politológa Rogera Griffina z Oxford Brookes University In https://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk