Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
spôsob politického konania vyznačujúci sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, o národnej potupe, o tom, že sa národ stal obeťou, a kompenzačným kultom zjednotenia, sily a čistoty, v ktorých masová politická strana zložená z militantných nacionalistov nie príliš ochotne, avšak výkonne spolupracujúcimi s tradičnými elitami, opúšťa demokratické slobody pomocou násilia a bez akýchkoľvek etických alebo zákonných obmedzení usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu expanziu.(ad fašizmus)
O


Zdroj: Robert Paxton charakterizuje fašizmus ako In https://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk