Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
forma revolučného ultranacionalizmu snažiaca sa o národné znovuzrodenie, ktorá je založená na primárne vitalistickej filozofii, je budovaná na extrémnom elitárstve, masovej mobilizácii a Führerprinzip-e, pozitívne hodnotí násilie ako cieľ i prostriedok a má tendenciu robiť vojnu a/alebo vojenské cnosti normou. (ad fašizmus)
O


Zdroj: podľa definície amerického historika Stanleyho Paynea In https://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk