Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Fašizmus je otvorená teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších prvkov finančného kapitálu
O


Zdroj: Marxistická definícia fašizmu, prijatá na zjazde Kominterny v roku 1935 In https://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk