Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Jedným zo zdrojov (fašistickej ideológie) bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmami jednotlivca. Významnú úlohu zohrala aj Nietzscheho predstava o nadčloveku, vôli k moci a dvojakej morálke, ako aj teória elít Vilfreda Pareta, objasňujúca uplatnenie vodcovského princípu. Ako teoretici fašizmu sa prejavili predovšetkým Benito Mussolini, Giovani Gentile a Mario Palmieri, ktorý vo svojej Filozofii fašizmu označuje za základné princípy fašizmu jednotu, autoritu a povinnosť. (ad fašizmus)
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk