Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Napriek vytrvalému úsiliu ľudí, ktorí majú vo svojich rukách moc, aby to zatajili a dali moci iný význam, moc nie je nič iného, ako použitie povrazov, okov proti človeku, ktorými ho zviažu a odvlečú, alebo korbáča, ktorým ho bijú, alebo noža, sekery, ktorými mu odseknú ruk, noh, noc, uši, hlavu, použitie týchto prostriedkov, alebo vyhrážka nimi
O


Zdroj: Niekto In :Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.165
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk