Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Pisateľom piatich kníh Mojžišových nebol Mojžiš, ale niekto iný, kto žil omnoho neskôr. Pôvodná Mojžišova kniha bola oveľa kratšia a naozajstný autor Pentateuchu ju vplietol medzi svoje knihy. Totiž pisateľ týchto kníh hovorí často Mojžišovi v tretej osobe a dokazuje o ňom rozličné veci. Ďalej tu hovorí o Mojžišovej smrti a o prorokoch, ktorí žili po ňom, a tvrdí sa, že Mojžiš bol najlepší..... preto je celkom nerozumné tvrdť, že Mojžiš je pisateľom Pentateuchu.
O


Zdroj: B. Spinoza in Traktát theologicko- politický. ..citované v Theodor Münz Ježiš Kristus a apoštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk