Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Michel Foucault : ...koniec človeka...tým myslím .. smrť subjektu, subjektu ako zdroja .. poznania,slobody, reči a dejín.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk