Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Michel Foucault popísal ako jednotlivé spoločnosti v histórii zaobchádzali so šialenstvom, čo definovali ako šialené a (z toho vyplývajúce) čo v danej epoche bolo vnímané ako rozumné. Popísal teda vývoj západného rozumu z perspektívy šialenstva.
O


Zdroj: Foucault in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=mY8xqn9MYbI&t=5s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk