Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Islámska civilizácia je dnes jedinou kultúrnou oblasťou, v ktorej neexistuje žiadna plnohodnotná demokracia.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington: Strět civilizací s.iv
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk