Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Dokonca i myseľ, ktorá pozná cestu
môže byť zo svojej cesty zvedená:
zmysly sú veľmi neovladateľné.
......
Neovládaná myseľ.
netuší, že átman je prítomný - .
ako môže meditovať?.
Ako nájde bez meditácie kľud?.
Ako nájde bez kľudu šťastie?
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Dokonca i myseľ, ktorá pozná cestu
môže byť zo svojej cesty zvedená:
zmysly sú veľmi neovladateľné.
......
Neovládaná myseľ.
netuší, že átman je prítomný - .
ako môže meditovať?.
Ako nájde bez meditácie kľud?.
Ako nájde bez kľudu šťastie?
O
O
----

Zdroj: Bhagavadgíta, s. 36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk