Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Wilhelm Schelling    
K poznaniu Večného nevedie žiaden návod, vyučovanie či niečo také, ale iba odhliadnutie od všetkého náhodného, telesného, od sveta javov.
O


Zdroj: Schelling, Philosophie und religion s.76, In: Jurgen Kaube: Hegels Welt , s. 189
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk