Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ježiš Nazaretský    
Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!
O
O
----

Zdroj: Lk 18,22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk