Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Láska nikdy nezanikne
O


Zdroj: https://biblia.sk/citanie/seb/1kor/13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk