Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol : Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval.
--------
----


Zdroj: Korintským 1,26
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk