Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Wilhelm Windelband    
Cieľom duchovných vied je asertorická veta, ktorá nedokazuje, ale uisťuje.
O


Zdroj: parafráza - https://www.voegelin-principles.eu/autor/georg-wilhelm-friedrich-hegel
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk