Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol : Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu.
--------
----


Zdroj: List Hebrejom 11,24
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk