Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Karl Feyerabend    
Anarchistická metodológia : neexistuje jediné pravidlo v epistemológii, ktoré nebolo porušené ,či už zámerným rozhodnutím alebo nechtiac. Ostáva jediné pravidlo : Čokoľvek funguje. (Anything goes)
O


Zdroj: Feyerabend - Rozprava proti metode s.17-49
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk