Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Karl Feyerabend    
Pokroku vo vede možno dosiahnuť kontrainduktívnymi postupmi, t.j. používaním hypotéz, ktoré odporujú dobre potvrdeným teóriám. Ukazuje sa, že dáta, ktoré by mohli vyvrátiť nejakú teóriu, sa často dajú získať len s pomocou nezlúčiteľnej teórie.
O


Zdroj: Feyerabend - Rozprava proti metode s.17-49
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk