Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Čuang-c    
Keď mal pán Čuang-c' zomrieť, jeho učeníci mu chceli dopriať honosný pohreb. Majster Čuang povedal: „Beriem nebo a zem ako svoju vnútornú a vonkajšiu rakvu, slnko a mesiac ako svoj pár nefritových diskov, hviezdy a súhvezdia ako svoje perly a korálky, desaťtisíc vecí ako svoje pohrebné dary. S takto pripraveným mojím pohrebom, ako by mohlo zostať niečo nepripravené? Čo sa k tomu dá pridáť? “
O


Zdroj:  Zhuangzi, chapter 32 (Watson translation)[ IN: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi_(book)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk