Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Pod vôľou rozumiem schopnosť niečomu pritakať či niečo popierať, a nie žiadostivosť. Opakujem teda : Pod týmto pojmom rozumiem schopnosť, prostredníctvom ktorej myseľ pritakáva alebo popiera, čo je pravdivé a čo nie je pravdivé, a nie žiadostivosť, ktorou si myseľ niečo praje alebo niečo odmieta.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Pod vôľou rozumiem schopnosť niečomu pritakať či niečo popierať, a nie žiadostivosť. Opakujem teda : Pod týmto pojmom rozumiem schopnosť, prostredníctvom ktorej myseľ pritakáva alebo popiera, čo je pravdivé a čo nie je pravdivé, a nie žiadostivosť, ktorou si myseľ niečo praje alebo niečo odmieta.
--------
----


Zdroj: Etika 2P48 Poznámka
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk