Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    

Počítačom podporované filozofovanie

10. 12. 2017

Ako môže počítač pomôcť pri filozofovaní? Existujú oblasti ľudského myslenia, v ktorých počítač ľuďom veľmi pomáha a v ktorých dokáže ľudí prekonať : v matematických výpočtoch, v niektorých hrách ako šach, či dokonca v odpovedaní na faktické otázky, pokiaľ má počítač dostatočnú databázu faktov. Vo filozofii je to ale iné. V otázkach pre filozofiu špecifických, ktoré sa pýtajú na význam slov alebo pojmov, ich vztah k vonkajšiemu svetu a ich pravdivosť, sa zdá byť pomoc počítača skôr bezcenná. Napriek tomu som presvedčený, že počítač je vo filozofii málo použivaný a že sa situácia v tomto ohľade bude meniť. Filozofi pravdaže používajú počítač na písanie a internetové vyhľadávanie filozofických textov, na vyhľadávanie faktov zo života známych filozofov, alebo významu niektorých pojmov. Internet ale nie je špecializovaný na filozofiu a tak sa tam často človek pri hľadaní stratí. Existuje ďalej veľa programov, ktoré dokážu simulovať a podporovať logické usudzovanie, ale tieto programy sa buď vôbec nedajú použiť ako podpora filozofického uvažovania, alebo sa dajú bežným laikom použiť len veľmi ťažko. Cieľom tohto blogu je preskúmať súčastné a budúce možnosti počítačovej podpory filozofovania a to najmä pre bežného človeka, laika vo filozofii, ktorý má doteraz len dve možnosti - uspokojiť sa vo svojom filozofickom uvažovaní s niekoľkými múdrymi myšlienkami z facebooku alebo iných zdrojov, alebo (kedže nemá dostatok časovych a rozumových kapacít) úplne sa stratiť v objemnej a niekedy tažko zrozumiteľnej filozofickej literatúre a dopracovať sa tak iba k starej Sokratovej múdrosti - "Viem, že nič neviem".

Blog sa bude zaoberať:
  • Internetovými aplikáciami, ktoré by mohli byť vhodnou pomôckou pre filozofa. (ako napr. aplikácia, kt. dokáže usmerniť filozofickú diskusiu:kialo.com )
  • Stránkami, ktoré sa venujú podobnej problematike.
  • Programami a programovacími jazykmi vhodnými pre filozofa (ako PROLOG).
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk