Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Logik Formálny    
P005457 => P005458
O


Zdroj: https://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk