Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Nedostatky Marxovej teórie : 1) Neschopnosť predikovať budúci úspech kapitalizmu, a že kapitalizmus neobsahuje nič, čo by viedlo k jeho zrúteniu samo od seba. 2) Nedostatky v ochrane individuality človeka a jeho individuálnych práv 3) Neodstatok libertarianizmu 4) Nezachytenie a neuvažovanie hĺbinnej psychológie človeka, tak ako ju popísal Freud (ad Karol Marx)
O


Zdroj: youtube - Herbert Marcuse and Frankfurt School / parafraza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk