Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Stoikovia mali k dispozícii už množstvo gréckej filozofie. Na jednej strane ideál pokojnej mysle ktorý pochádza z filozofie Phyrhona a Demokrita, na druhej strane ideál schopnosti, ktorý pochádza od Platóna a Aristotela. Skúšali obe tieto ideály prepojiť. Rozdiel je iba v tom, že na mojej schopnosti môžem pracovať, ale na duševnom pokoji sa pracovať nedá. Ak napínam všetky sily aby som bol uvolnený, tak uvolnený nebudem, ale napätý, lebo je to protiklad. (ad stoicizmus)
O


Zdroj: Immer mit der Ruhe – Was von youtube Sternstunde Philosophie - Stoikern heute zu lernen ist
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk