Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Henri David Thoreau    
Zdá sa, že aj v technike, tak ako v etike existuje transcendentalizmus... Kým jeden (reformátor) sa snaží dosiahnuť nebo, druhý siaha k zemi. Jeden hovorí, že reforma musí začať uňho samého, že keď dokáže zmeniť seba, príroda i celkové pomery už žiadnu zmenu vyžadovať nebudú... Ten druhý zasa tvrdí, že najprv je potrebné začať meniť prírodu a celkové pomery. Dosť bolo vágnych rečí, hovorí tento, ja pretvorím celú zemeguľu. (ad John Adolphus Etzler)
O


Zdroj: enry David Thoreau : Štyri Eseje (Esej Raj(azda raz) znovunájdený) s.53
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk