Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Pánovým kahancom je ľudské svedomie, čo prekutáva všetky skryty života.
--------
----


Zdroj: (Prís 20,27)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk