Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Stoici sa však domnievali, že afekty sú absolútne závislé na našej vôli a že naša vláda nad nimi je absolútna. Donútení skúsenosťou, nie svojimi zásadami, museli priznať, že k obmedzeniu a zmierneniu afektov je treba veľa cviku a úsilia. (ad stoicizmus)
O


Zdroj: Spinoza: Etika - Úvod do piatej kapitoly - O moci rozumu čiže o ľudskej slobode.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk