Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Brahma je to, čo je nepremenné a nezávislé na ničom inom, než na sebe samom. Brahma, ktorá sa nachádza v každej bytosti, sa nazýva átman. Tvorivá sila brahma je to, čo dáva vznik všetkému, čo existuje.
O


Zdroj: Bhagavadgíta: s 78
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk