Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Giovani Pico della Mirandola    
Clovek jestvuje, zije, citi a mysli
O


Zdroj: Encyklopedicky atlas filosofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk