Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Domestikáciou sa domestikovaný jedinec do značnej miery vyčleňuje z tlaku prírodného výberu vlastného biotopu, čoho dôsledkom je napríklad to, že jeho vlastnosti, vzhľad a správanie už nemusia slúžiť na prežitie, či pohlavný výber. Domáce prasa môže byť pokojne biele, pretože sa v po nociach nemusí skrývať pred predátormi. Biológovia popísali celý rad typických vlastností, ktorými sa domestikované tvory na rozdiel od ich divokých príbuzných vyznačujú, napríklad u domestikovaných cicavcov: variabilita veľkosti tela a proporcií , variabilita pokrývky tela (farba srsti, vlasov), variabilita farby kože a očí, gracilizácia kostry (zjemnenie kostí), ústup tvárovej časti lebky a zvýšenie čelovej časti lebky, abnormality rastu zubov, redukcia žuvacieho aparátu, … a iné morfologické znaky, znížená agresivita správania, znížená lokomotorická aktivita, znížená senzorická aktivita, zmeny inštinktívnych prvkov správania, patológia správania, zvýšená apetencia (chuť) potravinová a sexuálná, zvýšená plasticita správania sa, prenechanie rozhodovania v životných situáciách domestikátorovi, … a iné kognitívno-behaviorálne znaky.
--------
----


Zdroj: http://www.daimonion.sk/aem/content/homo-domesticus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk