Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jan Amos Komenský    
Štúdium má viesť k hľadaniu Boha, ukazovať cesty k jeho nájdeniu a tesnému spojeniu.
O


Zdroj: J. A. Komenský : Pansophie prodemus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk