Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ján Bayer    
Netreba totiž o tom ani pochybovať, že láskavý Boh chce začať s opätovnou obnovou svojho obrazu, ktorý sa stratil pri prvom hriechu, a to s obnovou toho, že človek je vencom a korunou stvorenia, t.j. najmä s obnovou jeho moci nad stvorenými vecami...
O


Zdroj: In "Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby", Prešov 1995, s.14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk