Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Filozofia je dialogické vyrovnávanie sa so starými filozofickými názormi z dejín filozofie.
--------
----


Zdroj: youtube - Sternstunde Philosophie - Hegel wirkt bis heute
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk