Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius    
S ktorými vecami ťa spojil osud, s tými sa uveď do súladu, a s ktorými ľuďmi ti určil osud stýkať sa, tých miluj, ale opravdivo !
O


Zdroj: Marcus Aurelius: Myšlienky, 6. kniha
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk