Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
(t.j. co ta do toho)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
(t.j. co ta do toho)
O
O
----

Zdroj: prednasky Micaninova
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk