Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Porfyrios z Tyru    
Porfýriov strom
O


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Porphyrian_tree
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk