Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Logik Formálny    
P003794 => P003800
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk