Čo jedia budhisti?Nadotázky: Čo jeme?  

Čo jedia budhisti?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk