Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Chrysippos    
Predstava je zmena duše. A nie je absurdné, že teleso v jednom a tom istom čase zakúša celé množstvo zmien, veď súčasne máme mnoho predstáv. Keď viacerí ľudia naraz hovoria, dostáva vzduch v jednom čase početné a rozdielne nárazy a naraz sa mnohorako mení; analogicky niečo podobné zakúša aj vedúca časť duše, keď sa do nej vtláčajú rozličné predstavy.
O


Zdroj: Zlomky starých stoikov, s.156
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk