Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Nie objekt tvorí subjekt, ale subjekt si tvorí objekt. Pôvodný objekt (vec osebe) však nezaniká, lebo poskytuje aj naďalej subjektu materiál, z ktorého si on tvorí svet, pretože ho nemôže vytvoriť zo seba alebo z ničoho.
O


Zdroj: In: Teodor Munz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s. 60
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk