Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér : Boh je rozum v ohnivej guli.
--------
----


Zdroj: 68 A 74 z Aetia (Antológia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk