Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Nepopieram, že zvieratá pociťujú, ale popieram, že by preto nemalo byť dovolené dbať vlastného úžitku a užívať ich podľa chuti tak, ako je to pre nás najužitočnejšie, pretože ich prirodzenosť sa nezhoduje s našou a prirodzenosť ich afektov je odlišná od prirodzenosti ľudských afektov.
O


Zdroj: Spinoza - Etika -4kap. Poznámka k tvrdeniu 37.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk