Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Proklos    
Preto sa celá etika obmedzuje na schopnosť jasného spoznávania božského činiteľa vo svete i v ľudskom živote a na schopnosť návratu do zjednotenia sa s prabytím. Toto zjednotenie sa má uskutočniť cez lásku, poznávanie pravdy, pripútanie sa ku kráse, vnikanie do podstaty bytia a ničím neskalené vízie toho, čo nemožno dosiahnuť diskurzívnym poznaním, ale len bezprostredným nazeraním v extáze.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Proklos_(filozof)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk