Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Proklos    
Všetko, čo vyplýva z týchto emanácií, je dobré, dobrá je aj hmota, ale zdrojom zla je nerozoznanie toho, čo je božské v hmote.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Proklos_(filozof)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk