Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anaximenes : Počiatkom je neobmedzený vzduch, z neho vzniká čo je, bolo a bude, bohovia a božské veci, ostatné však vzniká z potomstva vzduchu. Podoba vzduchu je takáto: keď je celkom rovnaký, je neviditeľný, chladom, teplom, vlhkom a pohybom sa však stáva viditeľným. Stále sa hýbe: lebo keby sa nehýbal, nemenil by sa natoľko ako sa mení. Rozdielne sa javí, ak je zhustený alebo zriedený. Keď sa totiž zriedi, stáva sa ohňom, zhustený však sa stáva vetrom, pri silnejšom zhustení stáva sa zo vzduchu oblak, pri ešte silnejšom zhustení voda, ešte viac zhustený stáva sa zemou a pri najväčšom zhustení kameňom.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk