Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
O


Zdroj: Mt 24,35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk